Våra Tjänster

Arbeten vi utför

Byggnadsplåtslageri och plåttak

Underhåll och ROT-jobb på tak och fasad

Tillverkning av fönsterbleck, vindskiveplåt och huvar.

Snöskottning

Tätskikt på tak

Mörtvägen 12, 746 91 Bålsta

walterholms@gmail.com

070 - 045 22 05